Města budoucnosti musí být jiná

S rostoucím počtem obyvatel, stále vytíženější dopravou a změnou klimatických podmínek musíme začít utvářet Lepší města.

Lepší města využívají technologií

aby zajistila lepší úroveň života pro své obyvatele a zvýšila atraktivitu pro podnikatelský sektor.

Lepšíměsta.cz je otevřená a nezávislá platforma

Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR. Zapojit se může jakékoliv statutární město, společnost, start-up, výzkumné pracoviště…, jehož cílem je vytváření Lepších měst.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial