hero-img-001

Lepší města oznamují personální změny v pracovních skupinách Rozpočty a analýzy a ICT

  V rámci organizačních změn ve struktuře platformy Lepší města došlo ke sloučení pracovní skupiny Rozpočty a analýzy s pracovní skupinou Financování. V čele skupiny Financování, do jejíž agendy spadají finanční nástroje a popis metodiky optimálního financování Lepších měst, pokračuje Martin Hanzlík. Dosavadní vedoucí pracovní skupiny Rozpočty a analýzy Milan Rusnák platformu Lepší města po vzájemné […]


hero-img-001

Lepší města vstupují do další etapy. Proběhly první schůzky pracovních skupin

  Ve dnech 15. a 16. prosince 2016 proběhla úvodní setkání tematických pracovních skupin platformy Lepší města. Na schůzkách skupin Doprava, Energetika, Smart Governance a Start-upy byla schválena pracovní agenda jednotlivých skupin a potvrzen harmonogram pro nadcházející období. Představena byla také projektová šablona chytrých řešení, která bude sloužit k identifikaci jednotlivých projektů. Další setkání pracovních skupin […]


hero-img-001

Lepší města hledají partnery. Otevírají přihlášky do pracovních skupin

Praha, 3. srpna 2016 – Dva týdny po oficiálním zahájení iniciativy Lepší města otevírá Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) přihlášky do čtyř profesionálních pracovních týmů projektu. Prostřednictvím partnerství do nich můžou své odborníky nominovat také soukromé podniky, pro které je to příležitost spojit své jméno s unikátním projektem, který pomáhá […]


hero-img-001

Lepší města

Otevřená platforma Svazu měst a obcí ČR, nabízí obyvatelům měst, místním samosprávám i firmám a start-upům možnost zapojit se do utváření podoby Lepších měst. Dnešním dnem spuštěná internetová prezentace je základním průvodcem tematikou. Obyvatelé měst (ať už samostatně nebo organizovaně například v rámci neziskové organizace) mohou posílat své nápady, jak zlepšit život ve městě. Právě […]