hero-img-001

Vize pro oblast dopravy

Doprava zítřka je komfortní, atraktivní, čistá a šetrná k životnímu prostředí. Díky efektivnímu řízení a organizaci všech forem dopravy ve městě je rychlá a bezpečná.

Doprava

Zavedení chytrých řešení do oblasti dopravy může snížit nejen dopad přepravy osob a zboží na životní prostředí, ale také zvýšit bezpečnost na silnicích a v ulicích, snížit náklady městské hromadné dopravy a přispět ke změně preferencí obyvatel v duchu principů udržitelné mobility. Může tak pomoct snížit intenzitu a množství individuální automobilové dopravy způsobující výrazné emise do ovzduší.

Mobilita založená na hromadné přepravě, alternativních palivech a pěší nebo cyklodopravě dnes dostatečně nevyužívá potenciálu chytrých technologií. Ty přitom mohou přinést více informací a komfortu a pomoct zlepšit organizaci dopravy ve městě. Výsledkem je pak efektivnější řízení dopravy z hlediska přepravních výkonů na jednotky i z hlediska vynaložených nákladů. Doprava je tak rychlejší a bezpečnější a zároveň ekologičtější, s nižšími emisemi CO2 a dalších výfukových plynů.

Pracovní skupina Doprava se bude věnovat chytrým řešením v těchto oblastech:

  • • Plánování udržitelné dopravy
  • • Inteligentní řízení dopravy (telematika)
  • • Inteligentní infrastruktura (dopravní terminály, zastávky, křižovatky, dobíjecí a plnící stanice aj.)
  • • Bezemisní a nízkoemisní vozidla
  • • Sdílení dopravních prostředků
  • • Parkování
  • • Cyklodoprava
  • • Pěší doprava
  • • Zklidněné/nízkoemisní zóny
  • • Vzdělávání a osvěta

 

 

 

Platforma Lepší města se soustředí zejména na rozvoj řešení v oblastech:

Energetika

Energetika

efektivní odpadové hospodářství, inteligentní osvětlení, chytré budovy, lepší hospodaření s vodou.

Doprava

Doprava

elektromobilita, rozvoj platebních metod v MHD, mobilní aplikace pro veřejnou dopravu.

e-government

E-Governance

chytrá radnice, e-government, tvorba aplikací pro občany i návštěvníky města.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial