hero-img-001

Vize pro oblast energetiky

Energetické systémy měst budoucnosti jsou inteligentní. Umožňují hospodárné řízení materiálových toků měst tak, aby vznikalo minimum odpadů a ztrát. Současně jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou odolné vůči výpadkům a mimořádným událostem. Energetika budoucnosti obyvatele měst neobtěžuje. Naopak zvyšuje jejich pohodlí a zajišťuje jim bezpečí.

Energetika

Inteligentní systémy výroby energií a řízení toků energií, vody a odpadů jsou nutnou podmínkou harmonického rozvoje měst. Výroba energie budoucnosti má minimální dopad na životní prostředí, je flexibilní a částečně decentralizovaná, což ji činí bezpečnou a spolehlivou. Systémy distribuce a hospodaření s energiemi, jakož i s vodou a s odpady v moderním městě jsou inteligentní – jejich řízení je optimalizováno prostřednictvím informačních systémů tak, aby se přizpůsobovaly potřebám odběratelů, aby eliminovaly ztráty v rozvodných sítích a byly maximálně hospodárné.

Zavedení technologických inovací do procesu výroby energií, jejich distribuce i do nakládání s vodami a odpady přispěje ke zlepšení ovzduší ve městech, ke snížení nákladů domácností, k omezení plýtvání veřejnými zdroji, ke zvýšení recyklace odpadů nebo ke zvýšení podílu jejich energetického využití. Inteligentní aplikace umožní občanům měst efektivně rozhodovat o své spotřebě energií včetně možnosti volby ekologických zdrojů energie. Inteligentní správa odpadních nádob zvýší hospodárnost svozu odpadu. Moderní a čisté spalovny a nové technologie v oblasti recyklace umožní snížit na minimum skládkování odpadu, aniž by se zhoršila kvalita života ve městě.

Decentralizované zdroje výroby energie na území měst a rozvodné systémy energií a vody přinášející informace v reálném čase umožní zajistit spolehlivé dodávky občanům i v případech, jako jsou výkyvy počasí nebo přepjetí v rozvodných sítích.

Pracovní skupina Energetika se bude věnovat chytrým řešením v těchto oblastech:

  • • Decentralizované zdroje energie a obnovitelné zdroje
  • • Inteligentní řízení energetických systémů
  • • Inteligentní měření a regulace, technologie pro snižování ztrát v rozvodných sítích energií a vod
  • • Inteligentní systémy svozu a třídění odpadů
  • • Nejlepší dostupné technologie nakládání s odpadními vodami a odpady včetně jejich energetického využití
  • • Technologie pro nouzové a záložní zásobování energiemi a vodou
  • • Úsporné technologie pro městský mobiliář a budovy
  • • Vzdělávání a osvěta

 

 

 

Platforma Lepší města se soustředí zejména na rozvoj řešení v oblastech:

Energetika

Energetika

efektivní odpadové hospodářství, inteligentní osvětlení, chytré budovy, lepší hospodaření s vodou.

Doprava

Doprava

elektromobilita, rozvoj platebních metod v MHD, mobilní aplikace pro veřejnou dopravu.

e-government

E-Governance

chytrá radnice, e-government, tvorba aplikací pro občany i návštěvníky města.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial