hero-img-001

Jednání zástupců platformy „Lepší města“ v Pardubicích

Jednání zástupců platformy „Lepší města“ v Pardubicích

 

V rámci dvoudenního zasedaní Komory statutárních měst při SMO ČR proběhlo dna 8. 9. 2017 setkaní zástupců platformy „Lepší města“ v Pardubicích v hotelu EURO, kde se projednávala a diskutovala jedna z významných oblastí „Smart Cities“, a to doprava. Setkání se zúčastnilo několik primátorů statutárních měst a zástupci firem, které se této problematice věnují a mají konkrétní řešení v této oblasti. Zároveň se tímto setkáním navázalo na pracovní skupinu doprava v platformě „Lepší města“, která se setkala na začátku roku.

 

Toto setkání bolo rozdělené do následujících tří bloků:

I. Blok: Úvod

Úvodní slovo primátora Pardubic a předsedy Komory statutárních měst Martina Charváta, který na začátku přivítal všechny primátory a partnery projektu „Lepší města“.

•  Aktuální stav v oblasti „Smart Cities“ :

–  představení nového ředitele IURMO Ivo Gottwalda

–  podpis Memoranda o spolupráci čtyř institucí

–  ředitelka NCEÚ Marie Zezůlková informovala o podání projektu do OPZ, výzva č. 58: „Strategický rámec měst a obcí v oblasti Smart City“.

•  Na závěr tohoto bloku vystoupil zástupce MMR David Koppitz – Odbor regionální politiky, který se zaměřil na Smart City z pohledu MMR

II. Blok: Lepší města – Doprava

V této části představitelé jednotlivých společností představili nejen vývoj, kam inteligentní doprava směřuje, ale byla představena i konkrétní řešení, která jsou v této oblasti již realizována.

•  Dopravní podnik města Pardubic – Luděk Franc

•  Hewlett Packard – Pavel Hrabina: Chytré řešení musí být chytřejší

•  Česká spořitelna: Jan Parýzek a Miroslav Slavík: Chytré město vlastní řešení

•  Mastercard: Martin Dolejš: Chytrá platba pro Váš jednodušší život

•  Siemens: Jiří Pohl: Udržitelná multimodální mobilita ve městech

III. Blok: Lepší města – Doprava – elektromobilita

Na závěr proběhlo vystoupení Kamila Čermáka, které se týkalo elektromobility a rozvoje nízkoemisní dopravy ve městech a pan Martínek jako zástupce SMO ČR představil koncepci podpory městské mobility, která byla schválena Dopravní komisí Svazu a Komorou Statutárních měst Svazu. SMO ČR je ustanoven hlavním garantem a lídrem v oblasti podpory městské mobility.

•  ČEZ ESCO – Kamil Čermák

•  CDV – Jaroslav Martinek – Koncepce městské mobility – schváleno dopravní komisí SMOČR

 

Foto z jednání:

Screen Shot 2017-12-23 at 19.22.39

Prezentace MMR a generálních partnerů ve zkratce:

MMR

•  Zpracování Metodiku Konceptu inteligentních měst

•  Podpora konceptu Smart Cities je uvedena v Dohodě o partnerství

•  Zdroje finanční podpory Smart Cities projektů

Screen Shot 2017-12-23 at 21.16.23

HP

•  Přeměna dat na informaci

•  Představeni služby Internet of Things

Screen Shot 2017-12-23 at 21.17.56

Česká spořitelna

•  Možnosti bezhotovostního online parkovaní

•  „Bikesharing“ aneb veřejné sdílení kol

•  Automatizované odbavení pro všechny typy cestovních dokladů od společnosti Telmax – projekty: Kidsok, Arriva, DP Děčín, DP Bratislava, TELSHOP

Screen Shot 2017-12-23 at 21.16.39

ČEZ ESCO

•  Elektromobilita – chytrá budoucnost vašeho města

•  Komplexní řešeni v oblasti Elektromobility: firemní dobíjení, elektromobily, IT Řešení pro správu fleetu, Dodávka elektřiny, Veřejné dobíjení, Administrace dotace

Screen Shot 2017-12-23 at 21.16.53

 

Generální partneři platformy Lepší města

cs-logo   hewlett_packard_enterprise_logo-svg    cez-logo    OperatorICT_logo

Partneři platformy Lepší města

     xt_card_logo


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial