hero-img-001

Lepší města hledají partnery. Otevírají přihlášky do pracovních skupin

Lepší města hledají partnery. Otevírají přihlášky do pracovních skupin

Praha, 3. srpna 2016 – Dva týdny po oficiálním zahájení iniciativy Lepší města otevírá Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) přihlášky do čtyř profesionálních pracovních týmů projektu. Prostřednictvím partnerství do nich můžou své odborníky nominovat také soukromé podniky, pro které je to příležitost spojit své jméno s unikátním projektem, který pomáhá rozvoji lepších měst.

Místa v pracovních skupinách obsadí zástupci jak veřejné, tak i soukromé a akademické sféry. Iniciativa Lepší města je nezávislá otevřená platforma, jež má za cíl rozvíjet chytrá řešení pro zlepšení chodu měst a poskytnout městům pomoc při jejich implementaci.

Společnosti z řad soukromých firem se mohou v průběhu léta zapojit do projektu Lepší města, který českým městům nabídne reálné využití „smart“ technologií. Na základě účasti ve sponzorském programu můžou navrhnout zástupce do pracovních týmů zaměřených na dopravu, energetiku, ICT a smart governance, jejichž členy budou také zástupci veřejné správy a akademické sféry. Zastoupeni v nich budou jak stratégové, tak i praktici, vývojáři a finančníci s odbornou znalostí dané oblasti a praxí v oboru.

Pro členy pracovních týmů je účast v projektu jedinečnou příležitostí, jak utvářet tématiku smart cities v ČR a podílet se na tvorbě strategie jejich budoucího rozvoje. Platforma nabízí možnosti zviditelnění konkrétních chytrých technologií stejně jako dosavadních úspěšných aktivit měst v oblasti jejich zavádění.

„Největší hráči na trhu v oblasti telekomunikací, dopravy nebo ICT služeb už vyjádřili zájem o zapojení do sponzorského programu projektu Lepší města. Věřím proto, že se nám podaří jednotlivé pracovní skupiny obsadit těmi nejlepšími specialisty na danou oblast a během léta zahájit jejich činnost. Vzhledem k omezenému počtu členů jednotlivých týmů doporučuji zájemcům zažádat o partnerství co nejdříve,“ říká předseda Komory statutárních měst SMO ČR a primátor Pardubic Martin Charvát.

Pracovní skupiny shromáždí v průběhu nadcházejících měsíců data o nejlepších existujících projektech chytrých měst v ČR a EU a na jejich podkladě vytvoří strategie pro jednotlivé dílčí oblasti přizpůsobené konkrétním městům účastnících se úvodní etapy projektu. Řešit budou mimo jiné problematiku plynulosti provozu, parkování, hromadnou dopravu, energetickou efektivitu, elektronizaci služeb nebo čistotu veřejného prostoru. Výsledkem první fáze budou konkrétní doporučení a návody pro města, jak řešení implementovat. Součástí návodů budou praktické informace jako rozpočty jednotlivých projektů nebo rámcové návrhy obsahu projektů sloužící jak podklady pro tvorbu zadávací dokumentace.

Účast ve sponzorském programu je možné získat do konce srpna, pro bližší informace kontaktujte koordinátory projektu prostřednictvím e-mailu info@lepsimesta.cz. Nad rámec samotného sponzorského programu se mohou navíc do projektu přihlásit i start-upy a menší firmy s vlastním technologickým řešením pro Lepší města.

O projektu Lepší města:
Iniciativa Lepší města je první projekt zaměřený na rozvoj chytrých řešení pro zlepšení chodu měst v ČR a jejich implementaci do praxe. Projekt vznikl z iniciativy Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR a je tak nezávislou platformou otevřenou zástupcům veřejného, soukromého i akademického sektoru. Cílem projektu je shromáždit nejlepší praktická řešení z různých měst ČR i EU a zpracovat je do podoby konkrétních projektů umožňujících jejich implementaci i v dalších městech ČR. Více informací na www.lepsimesta.cz

O Svazu měst a obcí České republiky:
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

Pro další informace kontaktujte:
Kristýna Bučková, Magistrát hlavního město Praha, poradkyně primátorky,
mobil: 725 997 546, e-mail: kristyna.buckova@praha.eu
Štěpánka Filipová, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení,
mobil: 724 302 802, e-mail: filipova@smocr.cz


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial