hero-img-001

Lepší města vstupují do další etapy. Proběhly první schůzky pracovních skupin

Lepší města vstupují do další etapy. Proběhly první schůzky pracovních skupin

 

Ve dnech 15. a 16. prosince 2016 proběhla úvodní setkání tematických pracovních skupin platformy Lepší města. Na schůzkách skupin Doprava, Energetika, Smart Governance a Start-upy byla schválena pracovní agenda jednotlivých skupin a potvrzen harmonogram pro nadcházející období. Představena byla také projektová šablona chytrých řešení, která bude sloužit k identifikaci jednotlivých projektů. Další setkání pracovních skupin proběhnou ve druhé polovině ledna 2017.

Jedním z cílů platformy Lepší města je vedle sdílení smart city řešení a vzájemné inspirace českých měst také propojení světů veřejné správy a soukromého sektoru. Už první schůzka pracovních skupin ukázala, proč je setkání zástupců statutárních měst s technologickými partnery oboustranně přínosné. Městům velmi často chybí informace o konkrétních smart city řešeních a možnostech jejich financování. Firmy zase nemají přehled o strategických koncepcích a plánech měst. Vzájemné setkání a výměna poznatků je tak jedním z hlavních benefitů, který platforma Lepší města nabízí.

Mezi důležité body agendy všech pracovních skupin bude v nadcházejících týdnech patřit také hledání nástrojů financování chytrých řešení se zapojením soukromého sektoru a otázka možnosti využití dat, jimiž česká města disponují. Tyto oblasti se skloňovaly napříč pracovními skupinami, což jen potvrdilo počáteční předpoklady, že burza chytrých řešení musí pro jejich úspěšnou realizaci obsahovat také metodické poradenství pro financování a ICT. Každé z těchto oblastí se v rámci Lepších měst věnuje jedna expertní pracovní skupina.

V pracovní skupině Doprava se u jednoho stolu sešli zástupci osmi statutárních měst ČR a stejného počtu odborníků na chytrá řešení z privátního sektoru. Mezi hlavní témata pracovní skupiny budou patřit oblasti veřejné hromadné dopravy, udržitelné dopravy bez aut, řízení individuální a nákladní automobilové dopravy nebo parkování.

„Z hlediska dopravních systémů na tom jako Česká republika nejsme špatně. Pořád je ale prostor věci zlepšovat a je dobře, že si to veřejný sektor uvědomuje. Doprava ve městech přímo ovlivňuje kvalitu života a jejich konkurenceschopnost, přičemž kvalita života je zásadní termín, který stojí za celým konceptem smart cities,“ říká vedoucí skupiny David Sventek.

Pracovní skupina Energetika se bude zabývat vedle samotných energií také přidruženým oblastem odpadů a vodárenství. Věnovat se bude mimo jiné tématům energeticky úsporných řešení, nakládání s odpady, decentralizace a obnovitelných zdrojů energie. I zde bude jednou z klíčových otázek financování projektů a identifikace reálných problémů měst a obcí. Ve skupině spolupracují zástupci pěti měst a sedmi firem ze soukromého sektoru.

V rámci agendy pracovní skupiny Smart Governance budou hlavními oblastmi kvalita a inovace, e-government a téma procesního a projektového řízení. V pracovní skupině je zastoupeno devět měst a šest firem soukromého sektoru.

Skupinu Start-upy tvoří pestré složení zástupců měst, soukromého sektoru, akademických pracovníků, start-upových akcelerátorů a platforem na podporu podnikání. Jejím cílem je monitoring trhu se start-upy a výběr projektů nabízejících řešení pro města do burzy Lepších měst. Pracovní skupina připraví rovněž přehled podpůrných mechanismů a institucí, které se již podporou start-upů zabývají a systematická doporučení pro municipality pro zlepšení podnikatelského prostředí pro start-upy.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial