hero-img-001

Co jsou lepší města?

Lepšíměsta.cz je otevřená a dlouhodobá platforma Svazu měst a obcí ČR. Našim cílem je tvorba trvale udržitelných lepších měst, která jsou připraveny na výzvy příštích desetiletí. Obyvatelé, firmy, výzkumné instituce i municipality musí při tvorbě lepších měst spolupracovat, protože jedině tak je možné vytvořit města, ve kterých bude radost žít i pracovat.

mise-vize-02

Proč chceme budovat lepší města?

Města a obce musí přinášet řešení pro potřeby jejich obyvatel tak, aby život v nich byl kvalitní a udržitelný. Musí se tedy přizpůsobovat měnícím se podmínkám a nárokům lidí. Příští desetiletí přináší i v rámci České republiky řadu výzev, které musíme umět efektivně řešit. Patří mezi ně například:

  • • Zvyšování počtu obyvatel největších měst v rámci ČR
  • • Zahušťování dopravy v centru měst
  • • Sucha a nedostatek kvalitní pitné vody
  • • Energetická náročnost staveb a jejich údržby
  • • Robotizace průmyslu a hledání nových uplatnění obyvatel
  • • Nutnost prosadit se v konkurenci ostatních evropských i světových měst

Lepší města jsme se tedy rozhodli budovat proto, abychom těmto přicházejícím problémům dokázali efektivně čelit a s pomocí moderních technologií a mezioborové spolupráce dokázali využít technologický pokrok pro vytvoření trvale udržitelných měst a obcí příjemných pro každodenní život i obchod.

Lepší města můžeme budovat jedině společně.

Proto propojujejme občany, města a technologie (firmy, výzkumný a akademický sektor) tak, abychom vytvořili skutečně lepší města. Naše otevřená platforma Svazu měst a obcí ČR si klade za cíl zejména kontinuální mapování možných řešení na trhu a pomoc při jejich implementaci.

victor-smart

Co můžete udělat pro Lepší Města

mvs-4-img-1

Obyvatelé měst

ať už samostatně, nebo organizovaní například v rámci neziskové organizace, mohou posílat své nápady, jak tvořit chytrá města. Právě pro ně totiž mají Lepší města růst.

mvs-4-img-2

Firmy velké i malé,
korporace A start-upy

dodávají technologická řešení a přichází s inovacemi pro zkvalitnění života ve městech. Jejich produkty či služby související s “chytrými městy” rádi zařadíme do naši otevřené platformy.

mvs-4-img-3

Akademická a výzkumná
pracoviště

jsou součástí Lepších měst. Jejich výzkumné projekty rádi zmapujeme a zařadíme do našeho ekosystému a napojíme je buď na samosprávy, nebo na již fungující firmy.

mvs-4-img-4

místní samosprávy

na webu najdou best practices a poradenství pro tvorbu Lepších měst. Cílem je poskytnout zdroj informací a pomoci s implementací technologií ve městech.

Města a obce musí přinášet řešení pro potřeby jejich obyvatel tak, aby život v nich byl kvalitní a udržitelný.

Platforma Lepší města se soustředí zejména na rozvoj řešení v oblastech:

Energetika

Energetika

efektivní odpadové hospodářství, inteligentní osvětlení, chytré budovy, lepší hospodaření s vodou.

Doprava

Doprava

elektromobilita, rozvoj platebních metod v MHD, mobilní aplikace pro veřejnou dopravu.

e-government

E-Governance

chytrá radnice, e-government, tvorba aplikací pro občany i návštěvníky města.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial