Novinky

Lepší města, otevřená platforma Svazu měst a obcí ČR, nabízí obyvatelům měst, místním samosprávám i firmám a start-upům možnost zapojit se do utváření podoby Lepších měst. Dnešním dnem spuštěná internetová prezentace je základním průvodcem tematikou. Zapojte se i vy do budování Lepších měst.

21.02.2018

Odborné půldenní konference zaměřené na náročnější profesní témata. Na konferencích vystupují odborníci v dané oblasti, přední byznysmeni i zástupci veřejné správy, kteří mohou nabídnout zajímavé zkušenosti a nové poznatky. Účastníci tak mají možnost potkat se se zajímavými lidmi z oblasti ekonomiky, obchodu či politiky a navázat nové kontakty. Konference se účastní okolo 80 lidí. PROJEKT […]


přidal admin
11.12.2017

  Svaz měst a obcí ČR podal projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City ve spolupráci s Národním centrem energetických úspor, z.s. za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, který byl 6. 12. 2017 schválen hodnotící komisí a měl by být začít realizován v prvním čtvrtletí roku 2018. Oponenturu zajistí dvě technické […]


přidal admin
03.11.2017

  Dne 2. listopadu 2017 přeběhlo v Praze v kongresovém hotelu Clarion Congress Hotel Prague zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR. Na tomto zasedání byly na programu dva důležité body týkající se platformy „Lepší města“, a to:      •   Bod 3  –  Lepší města, který realizuje IURMO, kde Ivo Gottwald informoval […]


přidal admin
11.09.2017

  V rámci dvoudenního zasedaní Komory statutárních měst při SMO ČR proběhlo dna 8. 9. 2017 setkaní zástupců platformy „Lepší města“ v Pardubicích v hotelu EURO, kde se projednávala a diskutovala jedna z významných oblastí „Smart Cities“, a to doprava. Setkání se zúčastnilo několik primátorů statutárních měst a zástupci firem, které se této problematice věnují […]


přidal admin
23.08.2017

Chytrá spolupráce pro inteligentní infrastrukturu Svazu měst a obcí ČR a IURMO, jednalo se spousty partnerů, kteří se pohybují v oblasti „Smart Cities“. Z těchto jednání jednoznačně vyplynulo, že by se měl veřejný a soukromý sektor včetně akademického sektoru více propojit a koordinovat aktivity v oblasti „Smart Cities“. Proto 22. srpna 2017 čtyři instituce slavnostně […]


přidal admin
16.06.2017

  Svaz měst a obcí ČR na základě několika společných jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s Národním centrem energetických úspor, z.s. (dále „NCEÚ“) a po delších konzultacích s primátory statutárních měst podal projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City ve spolupráci s NCEÚ za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. […]


přidal admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial