hero-img-001

Zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR

Zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR

 

Dne 2. listopadu 2017 přeběhlo v Praze v kongresovém hotelu Clarion Congress Hotel Prague zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR. Na tomto zasedání byly na programu dva důležité body týkající se platformy „Lepší města“, a to:

     •   Bod 3  –  Lepší města, který realizuje IURMO, kde Ivo Gottwald informoval o stávajícím stavu projektu a o financích a základní návrh pokračování platformy „Lepší města“ v roce 2018
     •   Bod 6  –  Nominace do Pracovní skupiny Předsednictva Svazu pro inovativní přístupy měst a obcí, kde se primátoři za Komoru statutárních měst domluvili, že odborníka do této komise zvolí na příštím zasedání

V bodě 3 bylo shrnuto, co se v této oblasti doposud podařilo udělat a další možnosti a plány v roce 2018:

     •   15. 6. 2017 – Podaní projektu – Svaz měst a obcí ČR připravil projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City ve spolupráci s Národním centrem energetických úspor, z.s. za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Oponenturu zajistí dvě technické školy, a to Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze.
     •   22. 8. 2017 – Memorandum o spolupráci – čtyři instituce slavnostně podepsaly v sídle Svazu měst a obcí Memorandum o spolupráci v oblasti chytrých řešení nejen pro města, obce, kraje, ale i pro firemní sféru.
     •   8. 9. 2017 – Jednání zástupců platformy „Lepší města“ – V rámci dvojdenního zasedaní Komory statutárních měst při SMO ČR, přeběhlo dna 8. 9. 2017 setkaní zástupců platformy „Lepší města“ v Pardubicích.
     •   PROJEKT SMART REGIONY 2018, která se má konat pod záštitou MMR. Má v první polovině roku proběhnout 8 setkání v jednotlivých regionech dle NUTS 2.
     •   Realizace projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

V platformě „Lepší města“ byly schválené 3 základní oblasti:

     •   Doprava – elektromobilita, rozvoj platebních metod v MHD, mobilní aplikace pro veřejnou dopravu
     •   Energetika – efektivní odpadové hospodářství, inteligentní osvětlení, chytré budovy, lepší hospodaření s vodou, úspory energií
     •   e-Governance – chytrá radnice, e-government, tvorba aplikací pro občany i návštěvníky města

lepsi-mesta_novinka-int

 

Generální partneři platformy Lepší města

cs-logo   hewlett_packard_enterprise_logo-svg    cez-logo    OperatorICT_logo

Partneři platformy Lepší města

     xt_card_logo


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial