hero-img-002

Zdroje financování

Otevřená platforma Lepší Města nenabízí přímé financování zapojeným projektům. Primární nabízená spolupráce tkví v následujících oblastech:

zdroje

Konzultace možností financování

Financování technologických inovací může být jedním z limitujících faktorů při implementaci těchto řešení pro zkvalitnění života ve městech. Platforma Lepší města proto poskytuje spolupracujícím obcím, společnostem i start-upům poradenství v rámci možností financování jejich řešení.

Pilotní projekt

Vybraným kvalitním projektům nabízíme oficiální
podporu Lepších měst a možnost přípravy a realizace pilotního projektu ve vybraném městě nebo obci ČR. V této fázi řeší Lepší města s podnikatelským sektorem vyřízení potřebné administrativy, a povolení. Propojuje start-upy, firmy a akademická pracoviště
s místními samosprávami, případně městskými firmami.

zdroje-img-02

Chcete nám pomoci vybudovat Lepší města?

ZAPOJTE SE

zdroje-img-03

Marketing

Města a obce v ČR disponují širokými možnostmi
propagace pomocí vlastních kanálů. Vybrané projekty budou moci využít tyto kanály pro svou propagaci.
Zároveň získají oficiální záštitu Svazu měst a obcí, případně jednotlivého města nebo obce tak, aby měly například status oficiální aplikace města apod. Záštita města dodává projektům důvěryhodnost a usnadňuje jednání s dalšími partnery a případnými spoluinvestory.

Networking

Podstatou otevřené platformy Lepších měst je propojování a networking odborníků z řad soukromého, veřejného i akademického sektoru.

zdroje-img-04
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial